I found the water

5 tekstów – auto­rem jest I found the wa­ter.

* * *

Niech nie umierają
Znaj­dzie sie miej­sce pod progami
W czys­tych sercach
Za­raz groby
Mar­mu­ry ob­rosną trawą
Mie­dzy wysypiskami
Będziemy patrzeć
 w szarze­jace niebo 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 14 maja 2018, 11:19

Parallelism

trzy­mam Cię w dłoniach
jes­teś w od­ległości kil­ku cali
ode mnie na dys­tans odmierzam
długościami kciuków gdzieś
palący się ryd­wan spada
a w wodzie od­bi­ja się światłami
tak błys­ka niczym na drwach iskry
od­pa­da ko­lej­na war­stwa skóry
gdy w głowie się kurzysz 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 18 kwietnia 2018, 21:05

Lustro IV

cier­pienie znaj­du­je się wewnątrz ciała
bla­da skóra na­daje mu przejrzystości
pochłania wszel­kie za­nie­czyszcze­nia i znosi
sku­pienie z przed­miotu na pod­miot poznania

w gra­nicach li­teral­nych mieści się odbicie
bez­pie­czne na ty­le byś mógł go dotknąć
zim­ne szkło zna już od­po­wiedź na pytania
tych którzy ważą się pod­nieść wzrok 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 14 marca 2018, 12:28

Lustro III

pa­miętam dni w których
nie mogłam zna­leźć choćby namiastki
is­tnienia i chciałam
od­pieczęto­wać przyszłe tajemnice
lek­kim ski­nieniem głowy poz­wo­liłam na cały ten
dra­mat i mogłam czuć się wol­na, gdy og­ra­niczał mnie tyl­ko ból

byłeś światem
og­romnym światem w którym tonęłam
byłeś jak księżyc od­bi­ty w taf­li jeziora
prze­raźli­wie autentyczny
z uśmie­chem od które­go krwa­wię gdzieś w ja­kimś wy­mia­rze - na pewno 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 3 listopada 2016, 01:25

* * *

Prze­lałam Ci strach przez serce
i do­tykiem niebies­kim zam­ro­ziłam żyły
win­na byłam wszys­tkiemu co ob­ce - w Tobie
i tym snom, które się nie śniły

W pus­tce od­na­lazłam istienie
czystą wodą ob­lałam źrenice
po­liczki rumieńcem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 19 października 2016, 22:58
I found the water

Autorką wierszy jest Kinga Rogozik

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność

14 maja 2018, 11:19I found the wa­ter do­dał no­wy tek­st Niech nie umierają Znaj­dzie sie [...]

18 kwietnia 2018, 21:05I found the wa­ter do­dał no­wy tek­st Parallelism

19 marca 2018, 19:56yestem sko­men­to­wał tek­st Lustro IV 

14 marca 2018, 13:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st Lustro IV 

14 marca 2018, 12:36carolyna sko­men­to­wał tek­st Lustro IV 

14 marca 2018, 12:28I found the wa­ter do­dał no­wy tek­st Lustro IV 

20 października 2016, 00:06Cris sko­men­to­wał tek­st Przelałam Ci strach przez [...]